Po stronie Zamawiajacego leży:
- doprowadzenie zasliajacej linii elektrycznej do miejsca, gdzie bedzie zlokalizowana aparatura, zgodnej z mocą wymaganą do uruchomienia urządzenia. Linia zasilająca potrzebna jest już na etapie montażu urządzenia.
- doprowadzenie linii telefonicznej analogowej do miejsca, gdzie bedzie zlokalizowana aparatura.
- doprowadzenie do szybu instalacji uziomu wyrównawczego.