Oferta:


Aby otrzymać ofertę na dźwig, prosimy pobrać plik:

dane.xls

Następnie proszę wypełnić arkusz (w szczególności dane wymagane) i odesłać na adres:

info@matx.eu

Kompletność danych pozwoli nam na lepsze przygotowanie oferty.
Jeśli tak przygotowana oferta zainteresuje Państwa lub realizowany projekt wymaga szerszego omówienia, możliwe jest spotkanie na budowie w celu doprecyzowania szczegółów.