Chcesz dźwig (windę) lub platformę, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań!

Szyb – istniejący czy nowo projektowany?

Dźwig osobowy czy towarowy?

Kabina? Udźwig? Przelot?

Prędkość? Częstość użytkowania? Wysokość podnoszenia?

Zasilanie? Przydział mocy? Zasilanie awaryjne? Łączność?

W przypadku dźwigów należy przewidzieć zasilanie trójfazowe. Zasilanie jednofazowe jest dopuszczalne dla platform dla osób niepełnosprawnych. Konieczny przydział mocy jest zależny od udźwigu, prędkości, ale w szczególności od typu napędu. Najwyższej mocy zainstalowanej wymagają urządzenia hydrauliczne, znacznie mniej urządzenia elektryczne. Przykładowo dźwig hydrauliczny z napędem bezpośrednim o udźwigu 630kg i prędkości nominalnej 0,63m/s będzie wymagał około 36kW mocy, dźwig elektryczny linowy w układzie 2:1 będzie potrzebował około 6kW, platforma dla niepełnosprawnych to moc około 2,5kW.
Zjazd awaryjny. Każde urządzenie powinno zapewniać możliwość zjazdu awaryjnego w przypadku zaniku napięcia lub podania sygnału z centrali pożarowej. Jazda z udziałem zasilania awaryjnego może odbywać się do najbliższego przystanku lub do podstawowego (np. wyjście z budynku). Zasilanie odbywa się poprzez UPS (w przypadku platform dopuszczalny jest napęd ręczny). Dźwigi o napędzie hydraulicznym przy zjeździe w dół nie wymagają dużej pojemności UPS. Dźwig elektryczny potrzebuje znacznie większej pojemności.
Łączność. Każde urządzenie musi być wyposażone w łączność alarmową w kabinie. Łączność może odbywać się za pomocą linii telefonicznej, urządzenia GSM lub wewnętrznej linii alarmowej (pod warunkiem całodobowego nadzoru).

Tabele mocy silników.