Chcesz dźwig (windę) lub platformę, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań!

Szyb – istniejący czy nowo projektowany?

Dźwig osobowy czy towarowy?

Kabina? Udźwig? Przelot?

Prędkość? Częstość użytkowania? Wysokość podnoszenia?

Decydując się na wybór urządzenia należy zdecydować, czy prędkość jazdy jest dla nas istotna i jak często urządzenie będzie użytkowane. W przypadku częstości użytkowania dźwigu lub platformy należy wziąć pod uwagę okres najbardziej intensywnej eksploatacji w ciągu dnia i sprecyzować maksymalną ilość rozruchów urządzenia na godzinę dla tego okresu (upraszczając - ilość startów). Jeśli tak określona częstość przekracza 20 rozruchów na godzinę, w praktyce konieczne jest zastosowanie dźwigu linowego (o napędzie linowym, lub nazwanego często dźwigiem elektrycznym). Należy pamiętać, że platformy dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym mają bardzo ograniczoną ilość rozruchów na godzinę. Prędkość jazdy jest decydującym parametrem jeśli chodzi o typ urządzenia. Platformy dla osób niepełnosprawnych to urządzenia o prędkości poniżej 0,2m/s. Od prędkości 0,2m/s mamy do czynienia z dźwigiem, co wiąże się z zastosowaniem innej normy i innych procedur przy ocenie zgodności oraz rejestracji urządzenia, czyli w praktyce wyższymi kosztami. Prędkość i częstość użytkowania są powiązane z wysokością podnoszenia. Należy unikać wyboru, przykładowo w budynku użyteczności publicznej, gdy kilka przystanków i kilkanaście metrów podnoszenia obsługuje platforma dla osób niepełnosprawnych o prędkości poniżej 0,2m/s. W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z niecierpliwością korzystających, przegrzewaniem się urządzenia oraz częstymi awariami. Podsumowując: dla wysokości podnoszenia powyżej 17m należy stosować dźwigi elektryczne (w szczególnych przypadkach możliwe jest wykonanie wyższych wind hydraulicznych). Dla wysokości podnoszenia w przedziale 13-17m możemy stosować dźwigi i platformy hydrauliczne lub dźwigi elektryczne, tu o rozwiązaniu zadecyduje konstrukcja obiektu budowlanego oraz częstość użytkowania. Dźwigi elektryczne są praktycznie uodpornione na wysoką częstość eksploatacji, zwiększenie możliwości dla dźwigów hydraulicznych można uzyskać poprzez montaż chłodnicy oleju. Dla wysokości podnoszenia do 13m możliwe jest zastosowanie również napędów śrubowych w platformach dla osób niepełnosprawnych.

Zasilanie? Przydział mocy? Zasilanie awaryjne? Łączność?