Chcesz dźwig (windę) lub platformę, musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań!

Szyb – istniejący czy nowo projektowany?

Dźwig osobowy czy towarowy?

Najistotniejszą kwestią jest czy urządzenie ma służyć do transportu pionowego osób, towarów czy też osób i towarów równocześnie.
Właściwie każdy dźwig osobowy i platforma dla osób niepełnosprawnych może okazjonalnie służyć do przewozu towarów. Należy jednak pamiętać, że mimo parametrów dźwigu osobowego, np. udźwig Q= 630kg, próba wjechania do kabiny wózkiem paletowym z ładunkiem o masie nieprzekraczającej udźwigu może zakończyć się uszkodzeniem progów lub podłogi.
Wybierając dźwig towarowy musimy zdecydować, czy urządzenie ma służyć do przewozu towarów i osób, tylko towarów z prawem wstępu osób (np. w celu załadunku), albo towarów bez prawa wstępu osób (załadunek odbywa się bez wchodzenia do kabiny lub na platformę). Istotne przy doborze dźwigu towarowego jest określenie jakie ładunki mają być przewożone (masa i gabaryty) i jak ma wyglądać załadunek tych towarów. Trzeba wziąć pod uwagę takie szczegóły jak ciężar punktowy nacisku koła wózka załadunkowego wraz z ładunkiem na podłoże, czas trwania załadunku (konieczność blokowania drzwi), możliwe uszkodzenia podczas załadunku i konieczność zabezpieczenia kabiny oraz ościeżnic.

Kabina? Udźwig? Przelot?

Prędkość? Częstość użytkowania? Wysokość podnoszenia?

Zasilanie? Przydział mocy? Zasilanie awaryjne? Łączność?